Gdzie po pozwolenie na budowę? PDF Drukuj Email

Gdzie po pozwolenie na budowę?Z moich codziennych doświadczeń i obserwacji wynika, że spora część klientów urzędu nie posiadając dostatecznej wiedzy, który organ jest właściwy do wydawania pozwoleń na budowę czy przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, „krąży” od urzędu do urzędu celem uzyskania informacji co do swoich zamierzeń budowlanych.

Więcej…
 
Co zrobić z nadmiarem popiołu w okresie zimowym? PDF Drukuj Email

Co zrobić z nadmiarem popiołu w okresie zimowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o możliwości dostarczania do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych zlokalizowanego w Kolonii Szczercowskiej popiołu i żużla. Punkt czynny jest w każdy piątek od godz. 11:00 do godz. 19:00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 9:00 do godz. 13:00. Odpady do punktu należy dostarczyć własnym transportem.

Więcej…
 
Planowanie przestrzenne w gminie PDF Drukuj Email

Planowanie przestrzenne w gminieZgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej gmina zobowiązana jest do opracowania dokumentu planistycznego - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium obejmuje obszar całej gminy. Nie jest to jednak dokument, który sam w sobie wywołuje skutki prawne, w szczególności nie zmienia przeznaczenia działek np. z rolnych na budowlane. Jest jednak istotnym dokumentem, ponieważ stanowi podstawę do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej…
 
Kosztowne bezdomne psy … PDF Drukuj Email

Kosztowne bezdomne psy ...Wszyscy Państwo zapewne wiedzą, że obowiązkiem gminy jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, polegająca w szczególności na odławianiu bezdomnych psów z terenu gminy i umieszczaniu ich w schronisku dla zwierząt. Obowiązek taki wykonywany jest na terenie naszej gminy przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta. Na dzień dzisiejszy podmiotem tym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie.

Więcej…
 
Segregacja odpadów – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania PDF Drukuj Email

Segregacja odpadów – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytaniaW związku z licznymi, często powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zasad segregacji odpadów przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Czy do pojemników na odpady pozostałe można wrzucać popiół i żużel? Tak, nie wolno wrzucać jedynie gorącego popiołu i żużla, który może spowodować zapłon odpadów i uszkodzenie pojemnika. Ponadto popiół i żużel dostarczać można we własnym zakresie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Szczercowskiej.

Więcej…
 
1 lipca, 1 lipca i … po 1 lipca, czyli odpady po nowemu! PDF Drukuj Email

1 lipca, 1 lipca i … po 1 lipca, czyli odpady po nowemu!Szanowni mieszkańcy Gminy Szczerców, nadszedł wreszcie długo i może z niepokojem wyczekiwany początek – 1 lipca 2013r. od którego gminy przejęły obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Piszę długo ponieważ o czekających nas zmianach wiedzieliśmy już praktycznie dwa lata wcześniej kiedy to ustawa została podpisana i opublikowana.

Więcej…
 
Harmonogram odbioru odpadów - aktualizacja z 4-07-2013 PDF Drukuj Email

Przedstawiamy nowy poprawiony harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczerców wraz z podziałem na poszczególne typy odpadów segregowanych

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (harmonogram_aktualizacja.pdf)Harmonogram odbioru odpadów komunalnych309 Kb
Więcej…
 
Ważne! Informacja o nowym systemie odbioru odpadów PDF Drukuj Email

Ważne! Już za moment zacznie obowiązywać nowy system odbioru odpadów komunalnych!Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczerców, w załączeniu przekazujemy Państwu, w ramach akcji informacyjnej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który wchodzi w życie od 1 lipca 2013 r. ulotki informacyjne dotyczące nowych zasad gromadzenia odpadów. Do tego czasu właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje we wskazanym przez nas terminie zostaną wyposażeni w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Więcej…
 
Uwaga! Upłynął termin składania deklaracji PDF Drukuj Email

Uwaga! Upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominam o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania deklaracji upłynął 30 kwietnia br. Wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie wywiązali się z tego obowiązku zapraszam do złożenia deklaracji najpóźniej do 31 maja br.

Więcej…
 
Usuwanie azbestu z terenu gminy PDF Drukuj Email

Usuwanie azbestu z terenu gminyAzbest został uznany za substancję stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, której wykorzystywanie, przemieszczanie, eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Zgodnie z polskim prawem azbest oraz wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane do końca 2032 roku. Co prawda do tej daty jeszcze 20 lat, wydawałoby się szmat czasu, ale działania zmierzające do eliminacji azbestu podejmować należy już dziś.

Więcej…
 


Copyright © www.szczercow.pl   Joomla! Template