baner
Informacja - psycholog PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
czwartek, 17 listopada 2016 09:11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Szczercowie informuje,

iż dyżury PSYCHOLOGA zostały odwołane

do końca roku kalendarzowego.

 
Informacja - psycholog i terapeuta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
wtorek, 25 października 2016 06:47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż w naszym Ośrodku:

W każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 - 18.30 w pokoju nr 9 (I piętro) dyżur pełni PSYCHOLOG,

W każdą środę w godz. 15.00 - 19.00 w pokoju nr 9 (I piętro) działa PUNKT TERAPEUTYCZNO – KONSULTACYJNY.

 

Porady udzielane są bezpłatnie.

 
Informacja o pomocy prawnej da mieszkańców Gminy Szczerców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej   
piątek, 08 stycznia 2016 09:35

Od stycznia 2016 roku rusza system darmowej pomocy prawnej.
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Szczerców mieszkańcy gminy Szczerców będą mogli korzystać z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W/w punkt będzie prowadzony przez Fundację „Młodzi Ludziom” z siedzibą: Borysław 49, 96-130 Głuchów.
Natomiast nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez Adwokata w pokoju nr 9 (Sala ślubów) na parterze Urzędu Gminy w Szczercowie w następujących godzinach:

Poniedziałek:  8.00 – 12.00  
Wtorek:        13.00 – 17.00
Środa:           8.00 – 12.00
Czwartek:    12.00 – 16.00
Piątek:          9.00 – 13.00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) bezpłatne punkty prawne będą służyć wsparciem:
- osobom młodym w wieku do 26 i seniorom powyżej 65 lat,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
- osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
-a także kombatantom i weteranom wojennym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1. prawa pracy,
2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3. prawa cywilnego,
4. prawa karnego,
5. prawa administracyjnego,
6. prawa ubezpieczeń społecznych,
7. prawa rodzinnego,
8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednakże pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Więcej informacji pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 09:37
 
Zespołowe Inicjatywy PDF Drukuj Email
Wpisany przez zespól   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 08:35

Żywa wśród członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie, chęć pomocy i równie ożywiona dyskusja to dobry początek do wyjątkowej działalności. Tak było i tym razem. Doskonałym pomysłem szkolnych specjalistów m.in.  pedagogów i psychologów, w tym kończącym się już roku, okazały się działania konkursowe o charakterze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów wszystkich typów szkół z terenu Gminy Szczerców. To jednocześnie także okazja, by doskonale zjednoczyć szkolnych rówieśników w nierównej walce  z przemocą.
Pierwszy gminny konkurs wiedzy „Młodzi, gniewni, wolni … od przemocy”, przeprowadzony pod koniec maja, to test składający się z 20 dość trudnych pytań na temat zjawiska przemocy. Poziom trudności zróżnicowany ze względu na wiek. Autorką tych różnorodnych sprawdzianów była p. Karolina Wejchenig- Wojciechowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

Więcej…
 
Projekty POKL - informacje PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż  w latach 2011-2015 realizował projekt „Razem w przyszłość” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty systemowe mają na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

 

Więcej…
 
Koniec projektu POKL - 2015 PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lipca 2015 07:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu  „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.06.2015 r. zakończyło udział w projekcie. Na spotkaniu podsumowującym działania w 2015 r. obecni byli Beneficjenci wraz z rodzinami, Pan Wójt Krzysztof Kamieniak, Kierownik GOPS Pani Jadwiga Zarzeczna i pracownicy socjalni realizujący projekt. Mamy nadzieje że otrzymane wsparcie i ukończone kursy przyczynią się do rozwoju sytuacji zawodowej Beneficjentów Ostatecznych projektu „Razem w przyszłość”.

 

Więcej…
 
Kurs na prawo jazdy PDF Drukuj Email
czwartek, 25 czerwca 2015 09:05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu  „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ukończyło kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”. 5 Beneficjentek uczęszczało na  kurs prawa jazdy kat. B.

Więcej…
 
Wycieczka do Wrocławia PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 czerwca 2015 09:29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż w dniach 18-19.05.2015 r. beneficjenci projektu „Razem w Przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli udział w dwudniowej wycieczce WROCŁAW - KSIĄŻ.

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 czerwca 2015 09:33
Więcej…
 
Kurs na wózki widłowe PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż 7 Beneficjentów Ostatecznych projektu  „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ukończyło kurs Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne kursy jakim są prawo jazdy kat. B i sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

 
Wycieczka w Góry Świętokrzyskie PDF Drukuj Email

29 kwietnia 2015 8 uczestników projektu  „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i dwóch pracowników GOPS brało udział w  integracyjnym wyjeździe turystycznym w Góry Świętokrzyskie. Beneficjenci zwiedzali min. Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, Jaskinię Raj, Zamek w Chęcinach, Opactwo Benedyktyńskie - Święty Krzyż.
W ramach aktywnej integracji Beneficjenci Ostateczni brali  udział w warsztatach kompetencji psychospołecznych, warsztatach doradztwa zawodowego. Objęci byli także indywidualnym poradnictwem psychologicznym.

 
Warsztaty rękodzieła PDF Drukuj Email

8 uczestników projektu  „Razem w przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brało udział w warsztatach rękodzieła, w ramach aktywnej integracji. Były to pierwsze zajęcia w ramach projektu. Beneficjenci Ostateczni poznali min. technikę decupage, orgiami i makramy. W trakcie warsztatów powstały piękne rękodzieła,  a wśród nich wielkanocne ozdoby.

Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 09:47
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6