baner
Pomoc żywnościowa PDF Drukuj Email
piątek, 13 lipca 2018 07:03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie informuje, iż od 16 lipca 2018 r. pracownicy socjalni będą wydawali skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na podprogram 2018

Po skierowanie należy zgłosić się do siedziby GOPS, ul. 3 Maja 6 Szczerców w godzinach 8.00-16.00  do pokoi nr 1 i 3.

Zgłaszać mogą się osoby chętne, spełniające kryteria kwaliifikowalności.

Dochód nie może przekroczyć 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie,

przy jednoczesnym wystąpieniu dodatkowego powodu przyznania pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność)

Informujemy również, iż

DYSTRYBUCJĄ ŻYWNOŚCI ZAJMUJE SIĘ STOWARZYSZENIE

„ Na skrzydłach marzeń”

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020