Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi! PDF Drukuj Email

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych. Placówka Terenowa KRUS w Bełchatowie apeluje: Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja.pdf)Informacja dla rolników77 Kb
 
Otwarcie świetlicy wiejskiej w Dubiu - relacja PDF Drukuj Email

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Dubiu7 września, w piękne niedzielne popołudnie, mieszkańcy sołectwa Dubie wraz z zaproszonymi gośćmi mieli okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu nowo wybudowanej tam świetlicy wiejskiej. Uroczystości poprowadził – radny gminny Stanisław Wiedeński, który po oficjalnym przywitaniu zebranych gości

Więcej…
 
Jesienna akcja szczepienia lisów PDF Drukuj Email

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2014

 
W hołdzie obrońcom pododcinka Szczerców PDF Drukuj Email

W hołdzie obrońcom pododcinka SzczercówJuż po raz trzeci mieszkańcy Gminy Szczerców 4 września spotkali się przy obelisku, w pobliżu miejscowości Magdalenów, upamiętniającym żołnierzy 83 Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dywizji Piechoty ze składu Armii „Łódź”, którzy w dniach 4 i 5 września 1939 r. bohatersko bronili pododcinka „Szczerców”.

Więcej…
 
Obchody Dnia Wojska Polskiego - relacja PDF Drukuj Email

Obchody Dnia Wojska PolskiegoJak co roku, 15 sierpnia, mieszkańcy gminy Szczerców zebrali się w miejscach pamięci narodowej, by oddać hołd poległym w obronie ojczyzny. Kwiaty pod pomnikami poległych za wolność ojczyzny złożyły władze gminy, delegacje ze szkół oraz przedstawiciele jednostek OSP, a także poszczególnych stowarzyszeń z terenu gminy.

Więcej…
 
Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych PDF Drukuj Email

Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
Informacja dotycząca rejestracji komitetów wyborczych PDF Drukuj Email

W związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (Dz. U. z dn. 27 sierpnia 2014 r., poz. 1134), uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych są udostępnione na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl

Więcej…
 
Spotkania mieszkańców sołectw PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Szczerców serdecznie zaprasza mieszkańców sołectw na spotkania w następujących terminach:

 1. Chabielice – 11.09.2014 r. godz. 18:00 – Sala OSP Chabielice
 2. Podżar – 12.09.2014 r. godz. 18:00 – prywatny dom sołtysa
 3. Stanisławów Drugi – 15.09.2014 r. godz. 18:00 – Świetlica wiejska
 4. Borowa - 16.09.2014 r. godz. 18:00 - Sala OSP Borowa
 5. Polowa - 17.09.2014 godz. 17.30 - świetlica w miejscowości Borowa
 6. Grudna – 18.09.2014 r. godz. 18:00 – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Szczercowie
 7. Osiny - 19.09.2014 r. godz. 18:00 - Sala OSP Osiny
 8. Brzezie - 22.09.2014 r. godz. 17.30 - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Szczercowie
 9. Leśniaki - 22.09.2014 r. godz. 19.30 - na placu zabaw altana
 10. Szczerców - 23.09.2014 r. godz. 17:00 - w Domu Kultury "Strażaka"
 11. Magdalenów - 24.09.2014 r. godz. 17.30 - sala OSP
 12. Stanisławów Pierwszy - 25.09.2014 r. godz. 18:00 - w świetlicy wiejskiej
 13. Dubie - 26.09.2014 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej

 

 
Kursówki autobusów szkolnych PDF Drukuj Email

Rozkłady jazdy autobusów szkolnych od 1 września 2014

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (kursowki-autobus.pdf)kursowki-autobus.pdf5247 Kb
Pobierz (zad.44 B.pdf)kursy autobusów cz. 2454 Kb
Pobierz (Zad.44 c.pdf)kursy autobusów cz. 3520 Kb
 
Stypendium motywacyjne dla studentów oraz słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych PDF Drukuj Email

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, iż w terminie do dnia 31 października 2014 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców dla studentów studiów wyższych oraz słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych.

 
Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2014/2015 PDF Drukuj Email

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2014/2015 należy składać w okresie od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień 2014 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja_stypendia_zasilki.pdf)Informacja szczegółowa71 Kb
Pobierz (wniosek.pdf)Wzór wniosku83 Kb
 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii PDF Drukuj Email

Urząd Gminy w Szczercowie podaje do publicznej wiadomości informację Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczącą uboju zwierząt na terenie gospodarstw rolnych.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Ubój001.pdf)Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii326 Kb
 
Wyprawka szkolna - Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku PDF Drukuj Email

Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, w III klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja-podreczniki.pdf)informacja-podreczniki.pdf67 Kb
Pobierz (wniosek.pdf)wniosek.pdf78 Kb
 
Bezpłatne badania mamograficzne PDF Drukuj Email

Urząd Gminy informuje, że 18 sierpnia (poniedziałek) przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie , ul. Mickiewicza 39B, odbędzie się BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA, DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.

Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych.

Zapisy na badania pod numerami telefonów: 42 254 64 10 lub 517 544 004.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.salvemedica.pl/centrum-nowoczesnej-diagnostyki/mammografia.html

 
Obóz 18DH Wyspa Tortugi w Szklanej Hucie PDF Drukuj Email

Obóz 18DHW myśl tych właśnie słów Ojca Świętego - Jana Pawła II już od kilku lat obozują szczercowscy harcerze. Na początku lipca 36 harcerek i harcerzy z gminy Szczerców wyjechało na tegoroczny obóz harcerski, by trzy tygodnie wakacji spędzić pod namiotami wśród drzew, szumu morza oraz aby sprawdzić swoją wytrzymałość podczas typowo harcerskich zajęć

Więcej…
 
Dożynki Powiatowe - mapka z zaznaczonymi parkingami PDF Drukuj Email

Mapka z parkingami na Dożynki PowiatowePrzypominamy, iż w dniu 17 sierpnia br. gmina Szczerców będzie gospodarzem Dożynek Powiatowych. Uprzejmie informujemy, iż ze względów bezpieczeństwa, a także spodziewanych w tym dniu licznych gości chcących uczestniczyć w uroczystościach dożynkowych

Więcej…
 
Nabór wniosków w ramach LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" PDF Drukuj Email

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków:
- od dnia 18 sierpnia 2014 roku do 01 września 2014 roku

Limit dostępnych środków:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – 23 784,62 zł
- „Odnowa i rozwój wsi” – 382 868,31 zł
- „Małe projekty” – 175 284,77 zł
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11,
98-320 Osjaków.

Godziny i tryb przyjmowania wniosków:
Od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami Wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioskodawca będący osoba fizyczną do wniosku powinien załączyć „Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
- w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronach internetowych:
- Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”: www.krainawarty.pl,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl (dotyczy działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”).

Minimalna średnia liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi 2,0 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11 w godz. 7:00-15:00 pod numerem telefonu: (43) 842 35 22

 
Otwarcie Świetlicy w Szczercowskiej Wsi PDF Drukuj Email

Otwarcie Świetlicy w Szczercowskiej WsiPogoda sprzyjała tym, którzy zdecydowali się wybrać w ostatnią niedzielę lipca do miejscowości Szczercowska Wieś na uroczystość otwarcia zmodernizowanej świetlicy wiejskiej. Zarówno część oficjalna, jak i mająca miejsce po niej część rozrywkowa, odbyły się na przyległym do świetlicy placu

Więcej…
 
Uwaga przedsiębiorcy! PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, iż w ramach umowy sponsoringu istnieje możliwość reklamy i promocji firmy podczas Dożynek Powiatowych w dniu 17.08.2014 r. poprzez umieszczenie logo FIRMY na planszy reklamowej lub reklamę FIRMY poprzez prowadzącego imprezę. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt telefoniczny: 44 631-80-59 - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Szczercowie.

W załączniku wzór przykładowej umowy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Umowa003.pdf)Wzór umowy79 Kb
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż ze względu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Gmina Szczerców przystąpiła do wydawania Karty Dużej Rodziny.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (karta_rodziny.pdf)Karta Dużej Rodziny283 Kb
Więcej…
 
Bezpłatne badania słuchu PDF Drukuj Email

W ramach kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów niedosłyszących, Poradnia Audioprotetyczna OTOMED, w porozumieniu z Przychodnią w Szczercowie organizuje bezpłatne badania słuchu w dniu 28 sierpnia, od godz. 10.00 w SPZOZ w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39b.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20140729093228026.pdf)Bezpłatne badania słuchu65 Kb
 
Stypendia za wyniki w nauce przyznane PDF Drukuj Email

W dniu 22 lipca ukazało się Zarządzenie Nr 50/14 Wójta Gminy Szczerców w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięte w roku szkolnym 2013/2014 wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednocześnie informujemy o uruchomieniu wypłat stypendiów od dnia 24 lipca od godz. 10.00 w kasie Urzędu Gminy w Szczercowie

 
Projekt "Nowe Horyzonty" PDF Drukuj Email

Projekt zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz szkoleniowego sprawi, że każdy z uczestników będzie mógł zwiększyć swoją motywację do rozwijania dalszej kariery.

Więcej…
 
Nabór uzupełniający do gimnazjum PDF Drukuj Email

Komunikat Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (WNIOSEK DO GIMNAZJUM - załącznik nr 2 do komunikatu dyrektora.doc)Załącznik Nr 284 Kb
Pobierz (ZGŁOSZENIE DO GIMNAZJUM - załącznik nr 1 do komunikatu dyrektora.doc)Załącznik Nr 166 Kb
Więcej…
 
Studium ponowne wyłożenie PDF Drukuj Email

W serwisie internetowym Gminy Szczerców po prawej stronie powstała nowa zakładka "Studium i plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców", gdzie na bieżąco umieszczane będą informacje o bieżących pracach nad studium i planem. Najbardziej aktualną w tej chwili informacją jest wpis dotyczący ponownego wyłożenia studium.

 


Strona 1 z 6

Aktualności

Copyright © www.szczercow.pl   Joomla! Template