Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2016/17 PDF Drukuj Email

Przedstawiamy rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Rozkłady jazdy autobusów w roku szk. 2016 17.pdf)Rozkład jazdy autobusów szkolnych1560 Kb
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego będącego władnością Gminy Szczerców PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Szczerców z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Gminy Szczerców oraz powołania Komisji przetargowej

 
Stypendia oraz zasiłki szkolne na rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2016/2017 należy składać w okresie od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień 2016 r. Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców, ul. Rzeczna 7, 97-420 Szczerców, pok. Nr 70, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30; tel: 44 6 318 077 wew. 105

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja.pdf)Informacja72 Kb
Pobierz (uchwała.pdf)Uchwała Nr XXXI/273/13333 Kb
 
Szkolenie z zakresu wdrażania LSR dla przedsiębiorców i osób fizycznych PDF Drukuj Email

Szkolenie skierowane jest dla mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osób fizycznych zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii - Diagnoza - opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności -  do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia. Głównym tematem spotkania będą projekty generujące nowe miejsca pracy, a także wpływające na dywersyfikację źródeł dochodu, w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji, w celu realizacji LSR.

W ramach tego typu projektów, pomoc będzie przyznawana na Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,  w tym zakładanie działalności gospodarczych i rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodu.

Szkolenie będzie miało na celu omówienie najczęściej występujących problemów w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, rozliczeń do wniosków o płatność, sprawozdawczość oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przekazywane będą również informacje dotyczące realizacji projektów wpływających na ochronę środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i innowacji,  zmierzające do podniesienia atrakcyjności obszaru Lokalnej Grupy Działania jako miejsca pracy, zamieszkania i odpoczynku poprzez stworzenie szerokiego wachlarza usług różnych branż dla mieszkańców i potencjalnych turystów.

Zgłoszenia do dnia 16.08.2016r.: 43 842 35 22 bądź e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Defaw.VIII.2016 biuro.doc)Program szkolenia176 Kb
 
Zwrot podatku akcyzowego informacja o obowiązującym formularzu wniosku PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Szczerców informuje producentów rolnych o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 r. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest pod adresem https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

 
Ochrona zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym PDF Drukuj Email

W związku z pismem otrzymanym od Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bełchatowie dotyczącym podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym podczas wykonywania prac w okresie letnim, w załączeniu przedkładamy skan listu Pana Jacka Dubińskiego Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W załączeniu skan:

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0764.pdf)Skan pisma403 Kb
 
Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu PDF Drukuj Email

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu "Sukces we własnej firmie" realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu operacyjnego WUP Łódź

Szczegóły informacji w załącznikach:

 
Wyprawka szkolna 2016 PDF Drukuj Email

W załączeniu szczegóły programu dotyczącego dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych, rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach VI szkoły podstawowej, w klasach III gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum i ZSZ).

Wnioski należy składać do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 8 września 2016 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja.pdf)Informacja38 Kb
Pobierz (wniosek.pdf)Wniosek91 Kb
 
Stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016 przyznane PDF Drukuj Email

Zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców Nr 84/2016 z dnia 20.07.2016 r. zostały przyznane jednorazowe stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Szczerców.
Po odbiór przyznanego stypendium zapraszamy do kasy Urzędu Gminy w Szczercowie od dnia 25.07.2016 r. do dnia 29.07.2016 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 6318-077 wew. 105.

 
Obrót nieruchomościami rolnymi PDF Drukuj Email

Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Łodzi, informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.

Szczegóły w załączeniu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0748.pdf)Pismo Agencji Nieruchomości Rolnych147 Kb
 
Informacja o przeglądach trwałych użytków zielonych PDF Drukuj Email

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy informuje, że w dniach 01.08-05.08.2016 r. będą wykonywane przeglądy stanu trwałych użytków zielonych w celu określenia aktualnego zasięgu leja depresji PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego oraz jego wpływu na plonowanie łąk w II pokosie.

W załączeniu pismo Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0753.pdf)Informacja135 Kb
 
Odwołano zajęcia z nauki pływania PDF Drukuj Email

Z uwagi na niesprzyjającą pogodę zajęcia z nauki pływania, które miały odbyć się 13 lipca zostają odwołane. Najbliższe odbędą się zgodnie z planem - w środę 20 i 27 lipca.

 
Ogłoszenie o przetargu publicznym nieograniczonym pisemnym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Szczerców PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o przetargu publicznym nieograniczonym pisemnym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Szczerców

 
Informacja w sprawie podpisywania przedwstępnych umów dotyczących kolektorów słonecznych PDF Drukuj Email

Informujemy, że w celu podpisania przedwstępnych umów dot. kolektorów słonecznych właściciele nieruchomości, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością są proszeni o stawianie się do Urzędu Gminy w Szczercowie. W załączeniu informacja o terminach podpisywania dla poszczególnych miejscowości.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160629105807240.pdf)Informacja77 Kb
Pobierz (Wzór umowy - kolektory słoneczne.pdf)Wzór umowy111 Kb
 
Bezpłatna nauka pływania w Szczercowie! PDF Drukuj Email

W środę 13 lipca w godz. 12.00-14.00 zostaną zorganizowane pierwsze zajęcia nauki pływania dla dzieci. Odbędą się one na zbiorniku wodnym w Szczercowie, który od początku lipca funkcjonuje jako „kąpielisko”. Podczas zajęć pod okiem instruktora będzie można poznać podstawy nauki pływania oraz uczestniczyć w zabawach w wodzie. Zajęcia będą bezpłatne, kolejne zaplanowane są na 20 i 27 lipca, również w godz. 12.00-14.00. W przypadku niesprzyjającej pogody będą przełożone na inny termin. Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie sportu, rekreacji i turystyki (tel. 446319307), u ratowników oraz na tablicy ogłoszeń przy zbiorniku.

 
Kąpielisko otwarte! PDF Drukuj Email

Od 1 lipca do 31 sierpnia na zbiorniku wodnym w Szczercowie będzie otwarte kąpielisko, a dokładniej „miejsce wykorzystywane do kąpieli”. Codziennie w godz. 10.00 -18.00 można się kąpać pod nadzorem dwóch ratowników wodnych.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli.pdf)Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli138 Kb
Więcej…
 
Noc Świętojańska 2016 PDF Drukuj Email

Noc Świętojańska 2016W Szczercowie świętojańskiej tradycji stało się zadość. W sobotnie popołudnie 25 czerwca kolorowe wianki popłynęły nurtem Widawki.  Konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański był jedną z wielu atrakcji tegorocznego festynu sobótkowego, który odbył się na popularnej „Wyspie”.

Więcej…
 
Dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacyjnego PDF Drukuj Email

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy Szczerców uchwały w sprawie „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców w roku 2016” finansowanego z WFOŚiGW w Łodzi i budżetu Gminy Szczerców mieszkańcy gminy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej proszeni są o złożenie wniosku według załączonego wzoru do Urzędu Gminy do dnia 8 lipca 2016r.

 
Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Szczerców PDF Drukuj Email

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy SzczercówW dniu 18 czerwca na zbiorniku Chańcza, okręg Kielce odbyły się zawody gruntowe o Puchar Wójta Gminy Szczerców. W zawodach wzięło udział 18 wędkarzy z terenu gminy Szczerców. Pierwsze miejsce zajął Kałużny Bogusław z wynikiem 4550 pkt, drugie miejsce przypadło Krzysztofowi Sabatowi w wynikiem 3880 pkt, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Perliński Waldemar z wynikiem 1200 pkt.

Więcej…
 
PUP w Bełachatowie - aktualne nabory wniosków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych PDF Drukuj Email

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w roku 2016.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja-o-naborach_2-VI_2016.pdf)Informacja o naborach178 Kb
 
Samorządowcy powalczą z Przedsiębiorcami PDF Drukuj Email

Zapraszamy do kibicowania podczas towarzyskiego meczu piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Szczerców i nagrodę niespodziankę pomiędzy Samorządowcami i Przedsiębiorcami. Spotkanie odbędzie się w sobotę 25 czerwca o godz. 18.00 na stadionie przy ul. Rzecznej.

 
Bezpieczeństwo dzieci na wsi podczas wakacji PDF Drukuj Email

Informacja dotycząca bezpieczeństwa dzieci na wsi podczas wakacji wraz z apelem Pana Jacka Dubińskiego Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160622110204668.pdf)Informacja351 Kb
 
Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego PDF Drukuj Email

Informacja odnośnie nielegalnego wydobywania kopalin na terenie gmin zlokalizowanych na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20160622110131420.pdf)Informacja86 Kb
 
Wojewódzkie zawody strzeleckie "Puchar Lata" PDF Drukuj Email

18 czerwca w Szczercowie zostały rozegrane wojewódzkie zawody strzeleckie  „Puchar Lata 2016”. Jest to cykl zawodów prowadzonych przez Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego

Więcej…
 
Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych PDF Drukuj Email

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, iż w terminie do dnia 10 lipca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych. W załączeniu informacja szczegółowa.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja stypendia.pdf)Informacja66 Kb
Pobierz (SKMBT_22316062013310.pdf)Uchwała Nr XV/136/16 Rady Gminy Szczerców2258 Kb
 


Strona 1 z 16

Aktualności

Copyright © www.szczercow.pl   Joomla! Template