Bezpłatny program profilaktyki raka gruczołu krokowego w MegaMedzie PDF Drukuj Email

Przychodnia zdrowia MegaMed informuje, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie realizuje bezpłatnie Program Profilaktyki raka gruczołu krokowego. Informacja szczegółowa w załączniku

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20150731140501543.pdf)Informacja71 Kb
 
Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Szczerców PDF Drukuj Email

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy SzczercówDnia 18 lipca 2015 r. tradycyjnie jak co roku odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Szczerców na zbiorniku Mietków okręg Wrocław. W zawodach uczestniczyło 28 zawodników z terenu Gminy Szczerców. Zawody rozpoczęły się o godz. 7.00 i trwały do godz. 12.00.

Więcej…
 
Wyprawka szkolna - Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. PDF Drukuj Email

Informacja dotycząca zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej i w IV klasie technikum szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabowidzący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Informacja - podręczniki.pdf)Informacja - podręczniki1593 Kb
Pobierz (Wniosek.pdf)Wniosek1392 Kb
Pobierz (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie310 Kb
 
Informacja dla rolników PDF Drukuj Email

Informujemy, że w związku z monitami rolników z terenu Gminy Szczerców Wójt Gminy w dniu 9 lipca 2015 r. wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego z powiadomieniem o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych zjawiskiem suszy. Całość informacji w załączniku

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja.pdf)Informacja dla rolników94 Kb
 
Komunikat skierowany min. do konsumentów wody z wodociągu na terenie miejscowości Firlej i Zbyszek - aktualizacja PDF Drukuj Email

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie skierowany min do konsumentów wody z wodociągu na terenie miejscowości Firlej i Zbyszek, aktualizacja na dzień 22 lipca 2015 r.

 
Awaria wodociągu w miejscowości Brzezie PDF Drukuj Email

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że 20 lipca w godzinach 8.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Brzezie spowodowana awarią wodociągu

 
Przetarg na dowóz uczniów rozstrzygnięty PDF Drukuj Email

W dniu 06.07.2015r. został rozstrzygnięty przetarg na dowóz uczniów  do szkół prowadzonych przez Gminę Szczerców w roku szkolnym 2015/16 . Oferty złożyły dwie firmy: „Dyliżans Bus” Osiny 23; 97-420 Szczerców, Pana Jerzego Szuberta oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2; 97-400 Bełchatów na  sześć zadań obejmujących trzynaście tras  przewozu uczniów, które były przedmiotem przetargu. Cała treść informacji dostępna w załączniku poniżej

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (przetargdowoz.pdf)Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz uczniów238 Kb
 
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa PDF Drukuj Email

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Informacja001.pdf)Informacja001.pdf190 Kb
 
Konsultacje społeczne dot. opracowania LSR PDF Drukuj Email

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" na nowy okres programowania 2014 - 2020 zostaną przeprowadzone drugie konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szczerców w dniu 5 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie.
W ramach spotkania będzie można zgłaszać cele, jakie mieszkańcy chcą realizować w ramach LSR.

Konsultacje skierowane są m.in. do lokalnych liderów, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców jak również osób, które zainteresowane są realizacją działań skierowanych na rozwój obszarów wiejskich.

 
Jubileusz 110-lecia OSP Szczerców PDF Drukuj Email

Jubileusz 110-lecia OSP Szczerców28 czerwca 2015 r. Jednostka OSP w Szczercowie obchodziła jubileusz 110-lecia działalności. Z tej okazji w Kościele Parafialnym w Szczercowie odbyła się Msza św. w intencji szacownej jubilatki, a następnie uroczysty apel strażacki na Wyspie, podczas którego medalami i odznaczeniami nagrodzeni zostali wyróżniający się druhowie z jednostki w Szczercowie.

Więcej…
 
Letnie zajęcia artystyczne dla dzieci z Gminnym Ośrodkiem Kultury PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie zaprasza wszystkie dzieci na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne

Więcej…
 
Szkodliwość rośliny - Barszcz Sosnowskiego PDF Drukuj Email

W związku z otrzymanym pismem od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie o występowaniu na terenie woj. łódzkiego niebezpiecznej toksycznie rośliny o nazwie Barszcz Sosnowskiego w załączeniu przedstawiamy materiał informacyjny.

W załączeniu informacja

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (barszcz_sosnowskiego-1.pdf)Informacja225 Kb
 
Informacja o przeglądach trwałych użytków zielonych PDF Drukuj Email

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy informuje, że w dniach 03.08-07.08.2015 r. będą wykonywane przeglądy stanu trwałych użytków zielonych w celu określenia aktualnego zasięgu leja depresji PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego oraz jego ujemnego wpływu na plonowanie łąk w II pokosie.

W załączeniu pismo Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0429.pdf)Pismo Isntytutu Technologiczno - Przyrodniczego132 Kb
 
Wakacyjne zajęcia sportowe PDF Drukuj Email

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w sportowych zajęciach wakacyjnych. Będą się one odbywać w Szczercowie i Chabielicach w gminnych halach sportowych. Zajęcia będą różnorodne w zależności od preferencji uczestników (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, tenis stołowy i inne).

Terminy spotkań:
6 lipca (poniedziałek) – Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66
8 lipca (środa) – Hala sportowa w Chabielicach
10 lipca (piątek) – Hala sportowa w Szczercowie, ul. Rzeczna 7

13 lipca (poniedziałek) – Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66
15 lipca (środa) – Hala sportowa w Chabielicach
17 lipca (piątek) – Hala sportowa w Szczercowie, ul. Rzeczna 7

4,5,7 sierpnia – IV Wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzieci (rocznik 2003 i młodsi) – Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66

10 sierpnia (poniedziałek) – Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66
12 sierpnia (środa) – Hala sportowa w Chabielicach
14 sierpnia (piątek) – Hala sportowa w Szczercowie, ul. Rzeczna 7

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w godzinach 14.00 – 16.00. Obowiązuje obuwie zmienne i strój sportowy. Zapraszamy!

Referat Sportu, Rekreacji i Turystyki

 
Wakacje w Bibliotece! PDF Drukuj Email

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie zaprasza dzieci na zajęcia plastyczno-literackie w dniach od 1 do 15 lipca w godz. 12.00-14.00

Więcej…
 
Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach PDF Drukuj Email

100-lecie OSP ChabieliceZapraszamy do obejrzenia materiału wideo z obchodów Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabielicach. W przyszłości zamieszczać będziemy na YouTube materiały filmowe w dwóch wersjach - dłuższej, prezentującej w całości najważniejsze fragmenty filmowanych wydarzeń oraz krótszej, kilkuminutowej, z komentarzem głosowym. Poniższy film jest wersją dłuższą ponad godzinną.

Więcej…
 
Informacja dot współpracy z organizacjami w zakresie pomocy żywnościowej PDF Drukuj Email

W związku z uruchomieniem Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 zwracamy się z prośbą do stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy Szczerców celem wyrażenia chęci współpracy. W nowym okresie programowania dystrybucja artykułów spożywczych będzie możliwa tylko przez organizacje lokalne, które będą zobligowane do podpisania umowy z Bankiem Żywności. Ważnym uwarunkowaniem otrzymania tejże żywności jest fakt podpisania umowy, jednakże Gmina i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie nie może być jej stroną. W przypadku nie podjęcia współpracy przez organizacje działające na terenie gminy Szczerców nie będzie możliwości przekazania przez Bank Żywności artykułów spożywczych dla osób potrzebujących.

W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się z Urzędem Gminy osobiście lub pod nr tel. 44/631-80-50 w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. Osoba do kontaktu Kamila Pietrzyk

 
Informacja dotycząca wyboru ławników na nową kadencję 2016-2019 PDF Drukuj Email

W związku z upływem kadencji Ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2016-2019, Urząd Gminy w Szczercowie informuje iż do dnia 30 czerwca 2015r. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, mogą zgłaszać Radzie Gminy, kandydatów na ławników.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy Szczerców, została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i przedstawia się następująco:

Do Sądu Rejonowego w Bełchatowie:

OGÓŁEM: 3 ławników

w tym do Sądu Pracy: 2 ławników.

Do Sadu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

Ogółem: 2 ławników.

Więcej informacji w n/z załączniku.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Tryb zgłaszanai kandydatów na ławników0001.pdf)Tryb zgłaszania kandydatów na ławników456 Kb
 
Raport Sekretarz Gminy Szczerców Pani Elżbiety Naturalnej na temat programu e-Inclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu PDF Drukuj Email

Fragment obrad VIII Sesji Rady Gminy Szczerców z dnia 20 maja 2015 r. zawierający raport Sekretarz Gminy Szczerców Pani Elżbiety Naturalnej na temat programu e-Inclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, zainicjowanego przez poprzedniego Wójta Gminy Grzegorza Kmitę oraz głosowanie nad przyjęciem Uchwały Nr VIII/57/15 w sprawie podjęcia kredytu długoterminowego

Więcej…
 
Dzień Dziecka na Wyspie PDF Drukuj Email

Dzień Dziecka 201531 maja na Wyspie w Szczercowie odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Impreza została zorganizowana przez Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej…
 
Stypendia motywacyjne dla uczniów PDF Drukuj Email

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, iż w terminie do dnia
10 lipca 2015 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach
publicznych.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja.pdf)Informacja64 Kb
Pobierz (Uchwała.XLIII39114.pdf)Uchwała Nr XLIII/391/14 Rady Gminy Szczerców520 Kb
Więcej…
 
Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie przeznaczenia gruntów do sprzedaży i wydzierżawienia PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Szczerców z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów oznaczonych nr działek: 703, 740, 766 w obrębie Osiny, 815 w obrębie Chabielice Kolonia, 404/1 w obrębie Janówka oraz przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr działek: 1094 w obrębie Podżar, 411 w obrębie Podklucze

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (z59-15.pdf)Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Szczerców209 Kb
 
Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego PDF Drukuj Email

W dniu 31 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Miejsce głosowania: Urząd Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, pok. Nr 9 (sala ślubów).

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0413.pdf)Informacja145 Kb
Pobierz (wybory do izb obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie71 Kb
 
Powiatowy Wokalny Konkursy Ekologiczny „Zielono mi …” PDF Drukuj Email

Powiatowy Wokalny Konkurs EkologicznyJuż po raz drugi gościliśmy w miejscowej świetlicy wiejskiej uczestników Powiatowego Wokalnego Konkursu Ekologicznego „Zielono mi …” czyli śpiewajmy o przyrodzie, którego organizatorami poza oczywiście Szkołą Podstawową w Lubcu było Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie.

Więcej…
 
III Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Religijnej PDF Drukuj Email

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i ReligijnejJuż po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Religijnej. Wzięli w nim udział soliści reprezentujący wszystkie szkoły z terenu naszej gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie oraz 18 DH „Kuźnia” im J. Kukuczki w Szczercowie. Przesłuchania konkursowe odbyły się 30 kwietnia br. w auli Publicznego Gimnazjum, a koncert galowy laureatów tradycyjnie w Święto Konstytucji 3 Maja w Kościele Parafialnym w Szczercowie.

Więcej…
 


Strona 1 z 11

Aktualności

Copyright © www.szczercow.pl   Joomla! Template