Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego PDF Drukuj Email

W dniu 31 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Miejsce głosowania: Urząd Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, pok. Nr 9 (sala ślubów).

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0413.pdf)Informacja145 Kb
Pobierz (wybory do izb obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie71 Kb
 
Wnioski dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Szczerców informuje, że aktualnie trwa analiza potrzeb pod kątem zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać wnioski dotyczące zmiany planów w sekretariacie Urzędu Gminy Szczerców, w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2015r.

 

Wójt Gminy Szczerców
Krzysztof Kamieniak

 
Konsultacje społeczne dot. opracowania LSR PDF Drukuj Email

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" na nowy okres programowania 2014 - 2020 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Szczerców w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 15.00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Szczercowie. W ramach spotkania będzie można zgłaszać cele, jakie mieszkańcy chcą realizować w ramach LSR.

Konsultacje skierowane są m.in. do lokalnych liderów, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców jak również osób, które zainteresowane są realizacją działań skierowanych na rozwój obszarów wiejskich.

 
Spotkanie absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego PDF Drukuj Email

W 2015 r. Uniwersytet Łódzki obchodzi jubileusz 70-lecia. Z tej okazji w dniach 21-24 maja 2015 r. odbędzie się Światowy Zjazd Absolwentów, w ramach którego na każdym wydziale zorganizowane zostaną spotkania absolwentów czytaj więcej ...

 
Sieradzkie Wrota Czasu PDF Drukuj Email

Gmina i Miasto Sieradz zaprasza mieszkańców Gminy Szczerców w dniu 16 maja 2015 r. na Sieradzkie Wrota Czasu.

Więcej…
 
Rejestracja kandydatów do izb rolniczych PDF Drukuj Email

Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej nr 7 odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Szczercowie pok. Nr 4.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0405.pdf)Informacja161 Kb
 
Regulamin rejestrowania i realizacji usług zdrowotnych dla pacjentów SPZOZ w Szczercowie PDF Drukuj Email

Regulamin rejestrowania i realizacji usług zdrowotnych dla pacjentów SPZOZ w Szczercowie obowiązujący od maja 2015 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (regulamin.pdf)Regulamin90 Kb
 
Informacja o spotkaniu Obwodowych Komisji Wyborczych PDF Drukuj Email

 

W dniu 22 kwietnia 2015r.  o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się I spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Szczerców.

Zapraszamy

 

Pełnomocnik ds. wyborów

Gminy Szczerców

Beata Goszcz

 
Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj Email

Zawiadomienie Pełnomocnika ds. wyborów Gminy Szczerców z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (zawiadomienie_losowanie.pdf)Zawiadomienie419 Kb
 
Zgłaszanie kandydatów na członków OKW PDF Drukuj Email

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. informuję, że 17 kwietnia 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Więcej…
 
Zapraszamy do hali, siłowni, sauny PDF Drukuj Email

Zapraszamy do korzystania z nowej hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 66. Oprócz wynajęcia płyty głównej hali można korzystać z siłowni  (z instruktorem) i sauny suchej na zasadach określonych w regulaminach (dostępne w załącznikach) i zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radę Gminy Szczerców.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (regulamin hali.pdf)Regulamin hali489 Kb
Pobierz (regulamin sauny.pdf)Regulamin sauny477 Kb
Pobierz (regulamin siłowni.pdf)Regulamin siłowni389 Kb
Więcej…
 
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - terminy zebrań PDF Drukuj Email

W związku z kończącą się kadencją organów jednostek pomocniczych (Sołtysów i Rad Sołeckich) rozpoczynają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy sołectw wybiorą nowe władze.
Terminy spotkań w poszczególnych sołectwach:

1. Sołectwo Zbyszek - 23.02.2015 r. godz. 17.00 w prywatnym domu sołtysa
2. Sołectwo Grudna - 24.02.2015 r. godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, ul. Łaska 8
3. Sołectwo Niwy - 18.03.2015 r. godz. 17.00 w prywatnym domu sołtysa
4. Sołectwo Borowa - 20.03.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowa
5. Sołectwo Dubie - 23.03.2015 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej
6.Sołectwo Rudzisko – 25.03.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczercowska Wieś
7. Sołectwo Stanisławów Drugi – 26.03.2015 r. godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej
8. Sołectwo Podżar – 28.03.2015 r. godz. 15.00 w prywatnym domu sołtysa
9. Sołectwo Brzezie – 29.03.2015 r. godz. 14.30 w Auli Publicznego Gimnazjum w Szczercowie (wejście od ulicy 3 Maja)
10. Sołectwo Tatar – 30.03.2015 r. godz. 17.00 w domku na placu zabaw
11. Sołectwo Podklucze – 31.03.2015 r. godz. 17.00 w prywatnym domu sołtysa
12. Sołectwo Lubiec – 01.04.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej
13. Sołectwo Magdalenów – 07.04.2015 r. godz. 18.00 w strażnicy OSP w Magdalenowie
14. Sołectwo Polowa – 08.04.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Borowej
15. Sołectwo Szczercowska Wieś – 09.04.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej
16. Sołectwo Osiny – 10.04.2015 r. godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej
17. Sołectwo Kieruzele – 14.04.2015 r. godz. 17.00 w altanie na placu zabaw
18. Sołectwo Stanisławów Pierwszy – 21.04.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej
19. Sołectwo Chabielice – 29.04.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Chabielicach
20. Sołectwo Janówka – 30.04.2015 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej
21. Sołectwo Szczerców – 04.05.2015 r. godz. 18.00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Szczercowie (wejście od ulicy 3 Maja)

 
Dofinansowanie ogródka dydaktycznego z WFOŚiGW PDF Drukuj Email

Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szczercowie powstanie ogródek dydaktyczny „ Zielona Pracownia” w ramach zadania  z dziedziny edukacji ekologicznej
pn. „UTWORZENIE OGRÓDKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH” – 2014.
Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza uzyskała dofinansowanie
w formie dotacji wysokości 35.000 zł, a całkowity koszt wykonania zadania to 46.701zł.
W ramach zadania zostaną zakupione: tablice dydaktyczne, altana, pomoce dydaktyczne, rośliny, zostanie wykonana  ścieżka zmysłów.
Planowany ogródek dydaktyczny będzie spełniał kilka funkcji:
- edukacyjną
- rekreacyjna
- rozwijanie zachowań proekologicznych

 
Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Szczerców z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczerców.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Zarządzenie nr 29.pdf)Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Szczerców445 Kb
 
Staże w "Akademii umiejętności" - OFERTA DLA PRACODAWCÓW PDF Drukuj Email

W związku z realizacją staży w ramach projektu „Akademia umiejętności” zapraszamy pracodawców do współpracy. Realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest Gmina Szczerców. Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie - Technikum Informatycznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcący się w zawodach:
- Architekt krajobrazu,
- Ekonomista,
- Informatyk,
- Elektryk,
- Fryzjer,
- Kucharz,
- Lakiernik samochodowy,
- Mechanik pojazdów samochodowych,
- Sprzedawca.
Uczniowie stażyści zobowiązani są do odbycia stażu w wymiarze 150 godzin. Dla stażystów i ich opiekunów przewidziane jest wynagrodzenie. Bliższe informacje na stronie internetowej projektu: http://akademiaumiejetnosci.org.pl/
Koordynator Projektu - Katarzyna Rogaczewska

 
Wstępna deklaracja dot. montażu instalacji solarnych PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Szczerców w ramach rozeznania potrzeb, zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji solarnych do złożenia wstępnej deklaracji. Deklarację należy złożyć w terminie do 15 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej gminy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Wstępna deklaracja zgłoszenia.kolektorydoc.pdf)Wstępna deklaracja montażu instalacji solarnych118 Kb
 
Dzień Kobiet w gminie Szczerców PDF Drukuj Email

Radosny Dzień Kobiet w Gminie SzczercówTegoroczny Dzień Kobiet na pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkanek gminy Szczerców. Obchodzony był rekordowo długo, bo aż od 6 do 21 marca. Uroczystości odbyły się nie tylko w największych miejscowościach naszej gminy Szczercowie i Chabielicac, ale również w Osinach, Borowej, Stanisławowie Pierwszym, Janówce, Szczercowskiej Wsi, Dubiu i Lubcu. Jak podkreśla Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak - Spotkania z okazji Święta Kobiet odbyły się wszędzie tam

Więcej…
 
Zapytanie ofetowe realizacja zadania "Zielona pracownia" PDF Drukuj Email

W związku z realizacją zadania pn. "Zielona pracownia" - zaplanowanie i utworzenie ogródka dydaktycznego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szczercowie współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi zapraszamy do złożenia ofert cenowych na:

-- zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, zakup i dostawę roślin do nasadzeń, zakup i dostawę elementów wyposażenia ogródka

 
Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego PDF Drukuj Email

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Szczerców z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Szczerców, na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (z20-2015z1_2.pdf)Zarządzenie i załączniki nr 1 i 2365 Kb
Pobierz (zalaczniki_3-8.doc)Załączniki nr 3-866 Kb
 
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń PDF Drukuj Email

W związku z realizacją projektu "Akademia umiejętności" Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe nr 07.pdf)Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń 3496 Kb
 
Ankieta dot. lokalnej strategii rozwoju PDF Drukuj Email

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014-2020  proszę o  wstawienie ankiety na stronę gminy z prośbą do mieszkańców o wypełnienie.   Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Ankietę przesyłam w załączeniu, wypełnioną można odesłać na maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź pocztą na adres LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków. W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 43 842 35 22.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (ankieta LSR.doc)Ankieta dot. lokalnej strategii rozwoju43 Kb
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20150306094411597.pdf)Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców82 Kb
 
Zapytanie ofetrtowe na przeprowadzenie szkoleń BHP PDF Drukuj Email

W związku z realizacją projektu "Akademia umiejętności" Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń BHP dla 65 uczniów

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe nr 12.pdf)Zapytanie ofetrtowe na przeprowadzenie szkoleń2724 Kb
 
Uwaga na fałszywe pisma od PGE Dystrybucja! PDF Drukuj Email

Przedstawiamy informację od PGE Dystrybucja S.A. odnoszące się do fałszywych pism informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usług dostaw energii elektrycznej.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja_pge.pdf)Informacja PGE Dystrybucja474 Kb
 
Zapytanie ofertowe - dostawa odzieży roboczej PDF Drukuj Email

W związku z realizacją projektu "Akademia umiejętności" Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawów ubrań roboczych oraz obuwia dla uczniów.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Zapytanie ofertowe nr 11 .pdf)Zapytanie ofertowe - dostawa odzieży roboczej 2778 Kb
 


Strona 1 z 10

Aktualności

Copyright © www.szczercow.pl   Joomla! Template