Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2014/2015 PDF Drukuj Email

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2014/2015 należy składać w okresie od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskany dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień 2014 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (informacja_stypendia_zasilki.pdf)Informacja szczegółowa71 Kb
Pobierz (wniosek.pdf)Wzór wniosku83 Kb
 
Stypendium motywacyjne dla studentów oraz słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych PDF Drukuj Email

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców informuje, iż w terminie do dnia 31 października 2014 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczerców dla studentów studiów wyższych oraz słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych.

 
Studium - ponowne wyłożenie 18-08-2014 PDF Drukuj Email

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2014 roku do 16 września 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97–420 Szczerców, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu, Wójt Gminy Szczerców udostępnia poniżej projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej czytaj dalej ...

 
Bezpłatne badania mamograficzne PDF Drukuj Email

Urząd Gminy informuje, że 18 sierpnia (poniedziałek) przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczercowie , ul. Mickiewicza 39B, odbędzie się BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA, DLA KOBIET W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Kobiety w wieku od 40 lat, mogą skorzystać z badania płatnego, przy czym w tym przypadku konieczne jest skierowanie od lekarza.

Badanie mammograficzne należy powtarzać co 2 lata, w przypadku braku wykazania zmian złośliwych.

Zapisy na badania pod numerami telefonów: 42 254 64 10 lub 517 544 004.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.salvemedica.pl/centrum-nowoczesnej-diagnostyki/mammografia.html

 
Obóz 18DH Wyspa Tortugi w Szklanej Hucie PDF Drukuj Email

Obóz 18DHW myśl tych właśnie słów Ojca Świętego - Jana Pawła II już od kilku lat obozują szczercowscy harcerze. Na początku lipca 36 harcerek i harcerzy z gminy Szczerców wyjechało na tegoroczny obóz harcerski, by trzy tygodnie wakacji spędzić pod namiotami wśród drzew, szumu morza oraz aby sprawdzić swoją wytrzymałość podczas typowo harcerskich zajęć

Więcej…
 
Dożynki Powiatowe - mapka z zaznaczonymi parkingami PDF Drukuj Email

Mapka z parkingami na Dożynki PowiatowePrzypominamy, iż w dniu 17 sierpnia br. gmina Szczerców będzie gospodarzem Dożynek Powiatowych. Uprzejmie informujemy, iż ze względów bezpieczeństwa, a także spodziewanych w tym dniu licznych gości chcących uczestniczyć w uroczystościach dożynkowych

Więcej…
 
Nabór wniosków w ramach LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty" PDF Drukuj Email

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków:
- od dnia 18 sierpnia 2014 roku do 01 września 2014 roku

Limit dostępnych środków:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – 23 784,62 zł
- „Odnowa i rozwój wsi” – 382 868,31 zł
- „Małe projekty” – 175 284,77 zł
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11,
98-320 Osjaków.

Godziny i tryb przyjmowania wniosków:
Od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami Wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioskodawca będący osoba fizyczną do wniosku powinien załączyć „Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
- wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
- kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
- w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronach internetowych:
- Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”: www.krainawarty.pl,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl (dotyczy działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”).

Minimalna średnia liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi 2,0 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11 w godz. 7:00-15:00 pod numerem telefonu: (43) 842 35 22

 
Otwarcie Świetlicy w Szczercowskiej Wsi PDF Drukuj Email

Otwarcie Świetlicy w Szczercowskiej WsiPogoda sprzyjała tym, którzy zdecydowali się wybrać w ostatnią niedzielę lipca do miejscowości Szczercowska Wieś na uroczystość otwarcia zmodernizowanej świetlicy wiejskiej. Zarówno część oficjalna, jak i mająca miejsce po niej część rozrywkowa, odbyły się na przyległym do świetlicy placu

Więcej…
 
Uwaga przedsiębiorcy! PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, iż w ramach umowy sponsoringu istnieje możliwość reklamy i promocji firmy podczas Dożynek Powiatowych w dniu 17.08.2014 r. poprzez umieszczenie logo FIRMY na planszy reklamowej lub reklamę FIRMY poprzez prowadzącego imprezę. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt telefoniczny: 44 631-80-59 - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Szczercowie.

W załączniku wzór przykładowej umowy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Umowa003.pdf)Wzór umowy79 Kb
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż ze względu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Gmina Szczerców przystąpiła do wydawania Karty Dużej Rodziny.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (karta_rodziny.pdf)Karta Dużej Rodziny283 Kb
Więcej…
 
Bezpłatne badania słuchu PDF Drukuj Email

W ramach kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów niedosłyszących, Poradnia Audioprotetyczna OTOMED, w porozumieniu z Przychodnią w Szczercowie organizuje bezpłatne badania słuchu w dniu 28 sierpnia, od godz. 10.00 w SPZOZ w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39b.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20140729093228026.pdf)Bezpłatne badania słuchu65 Kb
 
Stypendia za wyniki w nauce przyznane PDF Drukuj Email

W dniu 22 lipca ukazało się Zarządzenie Nr 50/14 Wójta Gminy Szczerców w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięte w roku szkolnym 2013/2014 wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednocześnie informujemy o uruchomieniu wypłat stypendiów od dnia 24 lipca od godz. 10.00 w kasie Urzędu Gminy w Szczercowie

 
Projekt "Nowe Horyzonty" PDF Drukuj Email

Projekt zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz szkoleniowego sprawi, że każdy z uczestników będzie mógł zwiększyć swoją motywację do rozwijania dalszej kariery.

Więcej…
 
Nabór uzupełniający do gimnazjum PDF Drukuj Email

Komunikat Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (WNIOSEK DO GIMNAZJUM - załącznik nr 2 do komunikatu dyrektora.doc)Załącznik Nr 284 Kb
Pobierz (ZGŁOSZENIE DO GIMNAZJUM - załącznik nr 1 do komunikatu dyrektora.doc)Załącznik Nr 166 Kb
Więcej…
 
Studium ponowne wyłożenie PDF Drukuj Email

W serwisie internetowym Gminy Szczerców po prawej stronie powstała nowa zakładka "Studium i plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców", gdzie na bieżąco umieszczane będą informacje o bieżących pracach nad studium i planem. Najbardziej aktualną w tej chwili informacją jest wpis dotyczący ponownego wyłożenia studium.

 
Akcja honorowego oddawania krwi PDF Drukuj Email

W ślad za pismem od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi informujemy, iż podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się w Szczercowie w dniu 17 sierpnia 2014 r. w godzinach 14.00 – 17.00 będzie przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

 
Zbliżający się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj Email

Urząd Gminy w Szczercowie przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wnioski wraz z fakturami za okres od 1 lutego do 31 lipca 2014 r. należy składać w Urzędzie Gminy w Szczercowie w pokoju nr 1 lub w sekretariacie w terminie od 1 do 31 sierpnia 2014 r.

 
Uciążliwe pylenie - Oddział Elektrownia Bełchatów PDF Drukuj Email

W związku z interwencjami mieszkańców gminy Szczerców dotyczącymi uciążliwego pylenia będącego efektem działalności PGE GiEK S.A. Wójt Gminy zwrócił się z pismem do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w celu wyjaśnienia  w/w okoliczności.

W załączeniu odpowiedź.

 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Szczerców ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szczerców

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o przetargu93 Kb
 
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania należnego spadkobiercom

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (skan0182.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego199 Kb
 
Otwarcie Strażnicy w Osinach PDF Drukuj Email

Otwarcie Strażnicy w OsinachW niedzielę 8 czerwca w Osinach uroczyście świętowano otwarcie nowej strażnicy miejscowej jednostki OSP. Rolę gospodarza uroczystości pełnił Prezes Jednostki OSP w Osinach druh Zenon Pietrzyk, na ręce którego Wójt Gminy Szczerców Grzegorz Kmita przekazał symboliczny klucz do zmodernizowanego

Więcej…
 
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego PDF Drukuj Email

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. o wydaniu decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (20140611134235727.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego65 Kb
 
Spotkanie w sprawie drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice. PDF Drukuj Email

Informujemy, iż w dniu w dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Chabielicach, odbędzie się spotkanie w sprawie  związanej  z przebudową drogi powiatowej nr 1917 E na odcinku Kamień – Chabielice.
W spotkaniu udział wezmą: Wójt Gminy Szczerców oraz  przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Gminy w Kleszczowie.

Zainteresowanych  serdecznie  zapraszam.

Szczerców, dn. 04 czerwca 2014 r.

Sekretarz Gminy Szczerców
(-) Marek Kamiński

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje PDF Drukuj Email

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, iż jakość wody wypływająca z fontanny nie podlega kontroli sanitarnej.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Sanepid001.pdf)Sanepid001.pdf54 Kb
 
Akcja Polska Biega - relacja PDF Drukuj Email

W sobotę 24 maja po raz VI Urząd Gminy w Szczercowie przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury organizował X edycję ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Już teraz wiadomo, że akcja zarówno w całej Polsce jak i w naszej gminie odniosła wielki sukces.

Więcej…
 


Strona 1 z 6
Copyright © www.szczercow.pl   Joomla! Template